Az iskola bemutatása

A Kőbányai Harmat Általános Iskola a X. kerület harmadik legnagyobb iskolája. Intézményünket 1965. szeptember 1-én alapították, a kőbányai Óhegyen. Alapításakor, a kerület egyik legmodernebb, 12 tantermes intézményének számított. A tanulólétszám növekedése miatt, azonban hamarosan az épület bővítése vált szükségessé, így szintenként 2 tanteremmel bővült az épület. 2012-ben a Kőbányai Önkormányzat egy EU-s (KEOP) pályázat segítségével energiahatékonyságot javító felújítást hajtott végre, melynek során teljes homlokzati nyílászárócsere, és az épület teljes szigetelése valósult meg.

Jól felszerelt tantermeikben jelenleg 21 osztályban 515-en tanulnak. Nagy udvarunk, mely 2021-ben egy új játszótérrel bővült, az iskola tanulói számára kitűnő teret biztosít a szabadidős tevékenységekhez. A 2019/2020-as tanévben megnyílt a Darázsfészek Kosárlabda Csarnok, így a közös együttműködés kedvező feltételeket biztosít a testnevelés órák megtartására, illetve a sportélet kibővítésére. Számunkra fontos a külső és belső tereink esztétikus, barátságos kialakítása, melyért sokat teszünk. Ebben támogatott többek között a Kelet-Pesti Tankerület, a Nemzeti Festékbolt, a Fóliás Juci KFT., a Bosch, a Paradiso 98 KFT., és a Cselekedjünk alapítvány.

Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozatában szerepel:

„Olyan iskolát szeretnénk, ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi őket körül, ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak, a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, ahová a szülők is szívesen hozzák gyermekeiket.”

A 80-as évek elején emelt ének oktatást indítottunk. Az ének-zene magas szintű oktatása, ettől kezdve hagyomány intézményünkben. Két kórusunk is működik, a Harmatcsepp alsó tagozaton és a Harmat Gyermekkar felső tagozaton. 2018-ban a szülők és a pedagógusok részvételével megalakult felnőtt kórusunk is. Mindhárom kórus nagy sikerrel szerepel a karácsonyi hangversenyeken, a Zenei Világnap alkalmával, illetve kerületi, iskolai rendezvényeken. Az idei tanévben, a Zenei Világnapon, felsős kórusunk műsort adott a Polgármesteri Hivatal átriumában. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola a zenetanulást megkönnyítendő, kihelyezett tanszakokat működtet (zongora, hegedű, gitár, trombita, fuvola, szolfézs) iskolánkban. A művészeti nevelés területén a tánc is központi szerepet kap iskolánkban.

A magyar kultúra ápolása és a hagyományőrzés szintén iskolánk alapelvei közé tartozik. Helyi tantervünk része a néptáncoktatás, a 2000/2001-es tanévben bekerült az iskola tantervébe, melyet a technika tantárggyal bontva oktatunk alsó tagozaton, az 5 testnevelés óra keretein belül. Minden tanévben megrendezésre kerülnek hagyományőrző programjaink: Szüreti mulatság, Márton-nap,

Kiszézés, Farsangi bál, Mesterségek udvara hagyományőrző családi nap, mely illeszkedik abba a gazdag szabadidős programtervbe, amit tanulóink és családjuk számára kínálunk.

2019-ben felépült és átadásra került az új kosár-tornacsarnok. A terem két részre oszthatósága kiváló körülményt biztosít a színvonalas testnevelés órák megtartására. 2020/2021-es tanévben a Zsíros Akadémiával együttműködve elindítottuk az Aktív tanulás – Aktív mozgás osztályunkat, mely osztály a 2021/2022-es tanévben is indult. Az aktív tanulás lehetőségeinek megvalósítására, egy új módszer került bevezetésre. Elsődleges célunk az egészségtudatos, rendszeres testmozgást végző, a testmozgáshoz pozitív attitűdökkel viszonyuló tanulói fejlődés elérése. Másrészt a mozgástanulás – mozgással tanulás: ahol a mozgás, cél és eszköz is egyúttal.

A mozgással tanulás különböző műveltségi területeken valósul meg: testnevelés, matematika, magyar nyelv, angol nyelv és ének órákon.

A zenetanulás mellett, az angol nyelv oktatásának színvonala is növeli iskolánk vonzerejét. Az első három évfolyamon a szülők kérhetik gyermekük számára az angol nyelv oktatását, heti két órában az órarendbe építve, mely negyedikben három, a felső évfolyamokon akár négy órára is növekedhet. A tanév végén a 8. évfolyamos diákoknak Euroexam próbanyelvvizsgát szervezünk A2, B1, B2 szinten. Ennek eredményeként, 8. évfolyamos tehetséges tanulóink minden évben sikeres vizsgát tesznek angol nyelvből. Jelenleg angol nyelvet tanul minden diákunk. A nyelvoktatásunkat támogatta, négy sikeres uniós nemzetközi pályázatunk is: 2020-2022 Erasmus + „Small steps, big changes” jelenleg is futó uniós projekt, a 2019-ben záródó Erasmus+ „Digitális állampolgár 3.0”, ezt megelőzően két Comenius pályázat. Tanulóink megismerkedhetnek más országok oktatási és kulturális környezetével, illetve gyakorolhatják az angol nyelvet. Pályázati munkánk eredményeképp három alkalommal nyertünk a Határtalanul pályázaton is.

A környezettudatos nevelés folyamatosan épül be az iskola mindennapjaiba, Föld napja program, osztálykirándulások szervezésével, az iskola környezetének zöldítésével. Iskolánk 2007. óta az „Örökös Ökoiskola” cím birtokosa. Törekszünk rá, hogy a fenntarthatóság pedagógiáját beépítsük mindennapjainkba. A Cselekedjünk Alapítvánnyal együttműködve folyamatban van a „Harmat közösségi kert” kialakítása, ahol a gyerekek és a szülők közösen fogják gondozni a növényeket. 2021-ben iskolánk örökbefogadott egy kispandát, Aurorát, ezzel is támogatva a Fővárosi Állat-és Növénykert lakóit.

A gyermekek értelmi- érzelmi intelligenciájának fejlesztése is fontos számunkra. A 2021/2022-es tanévben már harmadik alkalommal nyertük el a „Boldog Iskola” (Jobb veled a világ Alapítvány) címet. Az idei tanévben az 1.a osztály, illetve az 5.a osztály óráiba kerül beépítésre a program.

Iskolánk 2011 májusa óta regisztrált tehetségpont. Kiemelten kezeljük az éneke-zenei, a humán, a művészeti, az idegen nyelvi, a sport, illetve a természettudományos készségek fejlesztését. Tanulóink

sikeresen vesznek részt országos, budapesti és kerületi versenyeken. Az budapesti és országos népdaléneklési versenyeken, évek óta kiemelt arany minősítést nyernek tanulóink. Tehetséges diákunk, klasszikus ének és zeneszerzői kategóriában sorra nyeri a nemzetközi versenyeket. A 2020/2021-es tanévben iskolánk 4. osztályos tanulója megnyerte az országos Bendegúz NyelvÉSZ versenyt. Másik 4. osztályos tanulónk az Országos Mozaik tanulmányi versenyen 1. helyezést ért el általános műveltségi kategóriában, míg angol nyelvből országos 4. helyezést ért el. A „Naplás-tó rejtélye” budapesti természetvédelmi vetélkedőn iskolánk csapata 1. helyezést ért el.

A Tudásbajnokságon is sikeresen vesznek részt tanulóink, arany, ezüst, bronz fokozatot érnek el. A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület országos vers-, próza- és meseíró pályázatán első helyezést ért el a 6 – 9 éves korosztályban alsó tagozatos tanulónk. „Jószívű Tamás, a falu megmentője” című meséje kötetben is megjelent.

2020-ban aranyminősítésű tehetséggondozó központ elismerésben részesült iskolánk.

A tehetséggondozás mellett, kiemelt figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra, az SNI-s és BTMN-es tanulók differenciált fejlesztésére. Iskolánkba jelenleg 79 BTMN-es és 16 SNI-s tanuló jár.

Sportéletünket színesíti a kosárlabda, egyre több tanulónk kapcsolódik be az edzésekbe és a versenyekbe. A Sakk Diákolimpián két alsó tagozatos kisdiákunk is rendszeresen dobogós helyezést ér el országos, budapesti versenyeken. RSG sportban, rendszeresen nyernek tanulóink országos, területi versenyeken. Az országos Diákolimpián, úszásban szerzett országos bajnoki címet felső tagozatos tanulónk. Két alkalommal miniszteri elismerésben részesült „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” címet kapta.

Kompetenciamérési eredményeink 2019-ben az országos átlag fölött voltak, 6. és 8. évfolyamon. Az előző években célunk a budapesti átlag elérése volt, melyet sikeresen teljesítettünk matematika 6-8. évfolyam, illetve 8. évfolyam szövegértés mérési területen.

Harmadik éve együttműködünk a Szegedi Egyetemmel. A MTA-SZTE Szegedi Iskolai Longitudinális Program által kidolgozott bemeneti méréseket végezzük felmenő rendszerben, az idei tanévben már a

3. évfolyamon. Az itt tapasztalt eredmények alapján, a tanulók fejlesztését, felzárkóztatását a fejlesztő pedagógusokkal együtt végezzük. Ez szintén hozzájárul, a sikeres OKÉV mérések megírásának megalapozásához.

Az idei tanévben a Fradi KIDS Egészségprogram pályázat révén, 7. a osztályos tanulóink ismerkednek az egészséges életmóddal és az aktív mozgással, külsős előadók segítségével, a tanév 1. félévében.

2019/2020-as tanévben a Microsoft Innovatív iskolai projekt keretében kialakítottuk és megvalósítottuk a digitális tantermen kívüli oktatás feltételeit, a Microsoft Teams platformot, melyet jelenleg is hatékonyan használunk az oktatás területén.

Kiemelt figyelmet kap a projektoktatás támogatása, melyekben az iskolánk pedagógusainak innovációi valósulnak meg. Ezek a következők: Október 23. iskolai projekt, Föld napja, Környezetvédelem Harmatos szemmel, könyvtári projektek (Magyar népmese napja) Magyar kultúra napja (meseíró, versíró pályázat), történelem-fizika projekt (Az ipari forradalom a dualizmus korában). Irodalmi projektek alsó tagozaton (3.a Harisnyás Pippi, 4.a Sirály a király, Klinkusz és a sárkány könnye, Harry Potter és a bölcsek köve-előző tanév) Öko projektek (Budakeszi Vadaspark, Merzse-mocsár)

Az élménypedagógia is fontos szerepet kap iskolánk életében: élő környezetóra (pl.Afrikai fehérhasú sün) élő irodalomóra (Postamúzeum: A madzagtelefontól a mobilig). A természettudományok érzékenyítése céljából, az idei tanévben is részt veszünk a Varázstorony természettudományos vetélkedő a 7. évfolyam részére, a „Gördülő energia – fizika show” az MVM támogatásával programokon.

2021/2022-es tanévben 2. évfolyamos tanulóink részt vesznek az „Art of Learning” – „ A tanulás művészete” nemzetközi projektben, mint kontroll iskola.

Az élménypedagógiai órák, illetve a projektoktatás mellett a digitális írástudás fejlesztése is fontos számunkra. Együttműködünk az EDU&FUN informatikai oktatóközponttal. Nyolcadikosaink 99%- a érettségit adó középiskolában tanult tovább. Iskolánk igyekszik a szülőkkel való jó kapcsolat kiépítésére és ápolására. A szülők kéréseit, javaslatait figyelembe véve alakítjuk ki iskolai programjainkat. A „Nyitott Kapuk” keretében megrendezett eseményeken, fesztiválokon (Szüreti mulatság, Karácsonyi hangverseny, Adventi vásár, Mesterségek udvara, Farsang, Projektzárók, Alapítványi bál, Iskolába lépegető) sok érdeklődő szülőt látunk vendégül.

Az oktató- nevelő munkát a Szülői Munkaközösség és a Harmat88 Alapítvány támogatja. A 2021/2022-es tanévben az alapítvány támogatásával átadásra került az új játszótér, az iskola közösségének nagy örömére.

Célunk az értékeink, hagyományaink, oktatásunk színvonalának megőrzése mellett, az új innovatív ötletek megvalósítása.