Angol nyelvoktatás

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására. Csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet, az alsó évfolyamokon sok dalt, mozgásos feladatot beépítve, míg a felsős osztályokban a nyelvtanulás keretén belül központi helyen áll a mindennapi kommunikáció, a digitális kompetencia, az együttműködési készség és a kritikus gondolkodás fejlesztése is. Diákjaink már 1. osztálytól tanulhatják az angol nyelvet tanítási órák keretében, az 1-2. évfolyamon 3×30 perces, 3. évfolyamon 2×45 perces órákon. Ezeken az évfolyamokon érdemjegyekkel nem osztályozzuk a gyerekeket, szöveges értékelést kapnak. A cél az angol nyelv alapjainak a megismertetése, megszerettetése, a nyelv spontán elsajátítása és használata. 4. évfolyamtól a NAT 2020-as előírásai szerint a diákok heti 3 órán vesznek részt, de ezen kívül felzárkóztatást és tehetséggondozást is biztosítunk számukra.

8. osztályos tanulóink számára Euroexam próbanyelvvizsgát szervezünk iskolánkban, melyen hivatalos vizsgáztatók előtt mérhetik meg tudásukat. Tanulóink A2 és B1-es szinten teljesítenek sikerrel.

Iskolánk szervezi nagy sikerrel az angol kerületi online tehetséggondozó versenyt 6-7. évfolyamos tanulók számára, mely mellett diákjaink helyi, iskolai versenyekre is benevezhetnek.

Több éve veszünk részt európai uniós projektekben (Comenius, Erasmus+), melyek révén tanulóinknak lehetőségük van az angol nyelv használatára, más kultúrájú országok megismerésérére és külföldi diákokkal való kapcsolatépítésre. 2020-2022-ben aktuális ERASMUS+ pályázatunk:  „Small steps, Big changes” Egészséges életmód- aktív mozgás.