Tanáraink

Név Státusz Munkakör Saját osztály
Szabóné Valkony Mária igazgató angol  
Blagai Zsuzsanna felős igazgatóhelyettes viz.kult, hon és népismeret,földrajz  
 
Farkas Krisztina alsós igazgatóhelyettes tanító 4.a
mk. vezető (fejlesztő)
Algayerné Vadász Gabriella osztályfőnök tanító 1.b
Antalné Kiss Krisztina mk. vezető (alsós reál) tanító 4.a
osztályfőnök
Avar Ágnes   angol  
Balanyi Rita   vizuális kultúra  
Benkóné Turcsányi Ildikó   napközi  
Berek Zoltánné osztályfőnök tanító 1.a
Bereckiné Kapusi Ágnes   fejlesztő  
Bernáth Attila   történelem, állampolgári ismeretek  
Besenyi Margit   matematika  
Buzási Attiláné osztályfőnök tanító 3.b
Dzsidáné Hunyadi Éva osztályfőnök tanító 3.a
Eszenyi János   informatika  
Farkasné Orsolyák Irén   matematika,kémia  
Felhősiné Vakarcs Gabriella osztályfőnök tanító 2.b
Fodor Éva   tanító,matematika 1.a
Gebri Orsolya DÖK segítő tanár testnevelés  
Gengeliczky Dóra   pszichológus  
Gergely Éva   tanító 2.c
Gerstenbrein Judit   történelem, állampolgári ismeretek  
Grábler Dóra osztályfőnök ének 7.a
Hofinger Ildikó   ének  
Horváth Mária   matematika,fizika  
Jánoshalmi Tamás   tanító 2.a
Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna mk. vezető (alsós humán) tanító 2.a
osztályfőnök
Juhász Ildikó   tanító 1.b
Kissné Czellér Éva mk. vezető (ÖKO) tanító 3.c
osztályfőnök
Kocsis Hajnalka mk.vezető (angol) angol 7.b
osztályfőnök
Kovács Ildikó mk. vezető (felsős kulturális) magyar, történelem 6.a
osztályfőnök
Kovács Viktória matematika matematika,napközi 3.c
Kovácsné Burger Edit   tanító 3.b
Kőfalvi Erzsébet osztályfőnök magyar 7.c
Maszlag Szilvia osztályfőnök biológia, földrajz, term.tud. 5.a
Menyhártné Sirkó Erika   tanító, könyvtáros 3.c
Michnay Ágnes mk.vezető (osztályfőnöki) testnevelés 6.b
osztályfőnök
Őri Andrea   felsős napközi  
Őri Judit   felsős napközi  
Dr. Raffay Gézáné   fejlesztő  
Reisz Gáborné munka-, és tűzvédelmi felelős  tanító 4.b
Sámuel Gergely osztályfőnök testnevelés 5.b
Sík Réka   néptánc, napközi 2.b
Dr. Szabó János Zoltánné   tanító 4.c
Szajkó Anna   tanító 3.a
Szőkéné Magyar Erzsébet   technika  
Tóth Lili   testnevelés  
Tóth Zsuzsanna osztályfőnök tanító 4.b
Tóthné Bus Krisztina   informatika, ének  
Tóthné Telkes Csilla mk .vezető (felsős humán) magyar, etika 8.a
osztályfőnök
Turcsányi-Kardos Ildikó mk. vezető (alsós kulturális) tanító 2.c
osztályfőnök
Vasas Erika osztályfőnök magyar, etika 4.c
Vincze-Szabó Krisztina osztályfőnök magyar, etika, dráma 8.c
Vincze Gábor osztályfőnök angol 8.b
       
Külsős kollégák      
Kiss Andrea   SNI fejlesztő  
Gerlachfalvy Mariánna   Logopédus  
Koncz Erika   úszás  
Lénárt Zoltán   úszás  
Beséné Fehéri Judit   úszás