Tanáraink

Név Betöltött státusz Tanított tantárgy Tanított osztály
Szabóné Valkony Mária Intézményvezető angol 2.b, 8.a
Blagai Zsuzsanna felős
int.vez.-helyettes
viz.kult, hon és népismeret 5.a,5.b 8.b,8.c
Farkas Krisztina alsós
int.vez.-helyettes
mk. vezető (fejlesztő)
magyar 3.a
Algayerné Vadász Gabriella 4.b matematika, környezet, technika 4b, 5a,5.b, 6c
Antalné Kiss Krisztina mk. vezető
(alsós reál)
3.a osztályfőnök
matematika, technika, testnevelés, viz.kult., etika, környezet 3.a
Avar Ágnes   angol 2.a, 3.c, 4a,4.b, 5a, 6a,7ac,8ac,
Benkóné Turcsányi Ildikó   angol 1a, 2a,2.c,3c, 4a, 5b, 6c,
Berek Zoltánné 4.a magyar, viz.kult., technika, környezetismeret 4a
Bernáth Attila   történelem 5b, 7c, 8a, 8.c
Besenyi Margit   matematika 7a, 8a, 8.c
Buzási Attiláné 2.b magyar, etika, ének 1c, 2b
Dzsidáné Hunyadi Éva 2.a magyar, ének, viz.kult., etika 2a, 2.c, 4b
Eszenyi János   informatika 6a,6.b,6.c, 7a,7.b,7.c, 8a,8.b,.8c
Farkasné Orsolyák Irén   matematika 7b,7.c, 8.b
Felhősiné Vakarcs Gabriella 1.b osztályfőnök matematika, fejlesztés, technika, angol, etika, viz.kult, ének 1b
Fodor Éva 4.a osztályfőnök matematika, etika 4a, 5a,5.b
Gergely Éva 1.c rajz, napközi 1.c
Gerstenbrein Judit   történelem,etika 5b, 6b,6.c, 7a,7.b, 8.b
Gólián Erika 2.c magyar, technika, etika 2c
Grábler Dóra 6.a osztályfőnök ének 1.a,2.a,3.a,4.a,5.a,6.a,7.a,8a
Horváth Mária   matematika 6.a,6.b,6.c
Huminilowicz Vanda   viz.kult 5a,5.b, 6a,6.b,6.c, 7a,7.b,7.c, 8.a
Jánoshalmi Tamás 1.a matematika, testnevelés 1a,1c
Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna mk. vezető
(alsós humán)
1.a osztályfőnök
magyar, víz.kult.,etika, technika 1a
Bereczkiné Kapusi Ágnes   fejlesztő  
Kissné Aupek Mária 4.b osztályfőnök magyar, testnevelés, etika, viz.kult., 4b
Kissné Czellér Éva mk. vezető (ÖKO)
2.c osztályfőnök
matematika, testnevelés, viz.kult., 2c
Kocsis Hajnalka mk.vezető (angol)
6.b osztályfőnök
angol 1b, 3b,4a, 5a, 6b, 7abc, 8abc
Kovács Ildikó mk. vezető
(felsős kulturális)
5.a osztályfőnök
magyar, történelem 5a, 6a, 7b, 8abc
Kovácsné Burger Edit 2. b osztályfőnök matematika, viz.kult., technika, testnevelés 2b, 3c
Kőfalvi Erzsébet 8.c osztályfőnök magyar 5b, 6c, 7a, 8c
Maszlag Szilvia 8.a osztályfőnök biológia, földrajz, term.tud. 5ab, 6ab, 7abc, 8abc
Menyhártné Sirkó Erika   napközi, könyvtáros 3.a
Michnay Ágnes mk.vezető
(osztáyfőnöki)
5.b osztályfőnök
testnevelés 4a, 5b, 6a, 7a, 8a
Őry Andrea felsős napközi   5,b,6.b
Őry Judit felsős napközi   5.a,6.a
Dr. Raffay Gézáné   fejlesztő  
Rácz Andrea   angol 1c, 2c, 3a,3.b, 5.b, 6abc, 7a, 8abc
Reisz Gáborné Munka-, és tűzvédelmi felelős 3.b osztályfőnök magyar, környezet 3.b, 1.b
Sámuel Gergely 8.b osztályfőnök testnevelés 2.b, 3.b, 5.a, 6.c, 7.c, 8.b
Sík Réka 1.b néptánc, napközi 1a, 1b, 3a, 4a
Dr. Szabó János Zoltánné 3.c környzet, ének, technika, viz.kult 3.b,3.c
Szajkó Anna 2.a osztályfőnök matematika, technika, testnevelés 2.a
Szőkéné Magyar Erzsébet   technika 6.a,6.bc, 7abc
Tóth Lili   testnevelés 1b, 2b, 6c, 7b
Tóth Tünde DÖK vezető
6.c osztályfőnök
fizika, kémia, term.tud 6.c, 7.a,7.b,7.c, 8.a,8.b,8.c
Tóth Zsuzsanna 3.b matematika, technika, víz.kult., 3.b,3.c
Tóthné Bus Krisztina   informatika, ének, felsős napközi 3bc, 5ab, 6bc, 7bc, 8bc
Tóthné Telkes Csilla mk .vezető (felsős humán)
7.a osztályfőnök
magyar, etika 6.a,6.b, 7abc, 8c
Turcsányi-Kardos Ildikó mk. vezető (alsós kulturális)
1.c osztályfőnök
informatika, matematika, viz.kult, magyar, etika, technika 1c, 3a, 5b
Vas Kincső Heuréka   földrajz 7.a,7.b, 8.b.8.c
Vasas Erika 3.c osztályfőnök magyar, etika 3.c
Vincze-Szabó Krisztina 7.c osztályfőnök magyar, etika, dráma 5.a,5.b, 6.a,6.b,6.c, 7c, 8.a
Vincze Gábor 7.b osztályfőnök angol 1a, 2b, 3a, 4b, 6ab, 7b, 8ab
       
Külsős kollégák      
Kiss Andrea   SNI fejlesztő  
Koncz Erika   úszás  
Lénárt Zoltán   úszás  
Beséné Fehéri Judit   úszás