Irodalmi és történelmi barangolások Erdélyben

Az utazás időpontja: 2023. május 22-26.

A tanulmányi kirándulás rövid tervének megvalósulása – Helyszínek szerint:

Nagyvárad – Királyhágó – Zsobok – Válaszút – Tordai-sóbánya – Tordai-hasadék – Mezőmadaras – Marosvásárhely – Szováta – Korond – Farkaslaka – Fehéregyháza- Segesvár- Kolozsvár

2023. május 22-től 26-ig barangoltuk be a Partiumot, Mezőséget és Erdélyt 7. évfolyamos tanulóinkkal, híres természeti képződményeivel, történelmi és irodalmi emlékhelyeivel megismerkedve.
Alig vártuk már a hajnali indulást!

Az első napon Nagyváradon a Szent Lászlóról híres székesegyházat és a csillagvár erődítményét tekintettük meg. Szent László sírjánál tettük tiszteletünket, majd megcsodáltuk hermáját is, ahol a szent király életéről és mondáiról is hallhattunk.

A Körös partján folytattuk utunkat, megnéztük Nagy Sándor aradi vértanú szobrát, az ott élt híres, Adyról és költőtársairól készült szoborcsoportot. Hallottunk Ady szokásairól, kedvenc éttermeiről és szerelméről Léda iránt. A gyerekek hallhattak a Trianont megelőző szervezkedésről, annál az épületnél, ahol Erdély elcsatolásáról döntöttek. A Vármegyeháza előtt elszavaltuk a Fölszállott a páva című verset, melyet Ady itt írt. Felkerestük a szecessziós Fekete Sas Palotát a milánóira emlékeztető galériával,

az Apolló Palotát, Szent László király szoboregyüttest, a régi katolikus Szent László templomot, melyet nem engedett lebontani a nép a kommunizmus ideje alatt, és a „Holdas” templomot gyönyörű ikonosztászával. Erdély határát elérve megálltunk Királyhágón, ahol rabul ejtett minket a Kárpátok varázsa.

Zsobokon a Bethesda Gyermekotthonban megajándékoztuk az ott élő gyermeket, majd közös labdajátékok következtek. Sok érdekességet hallottunk a falu példamutató közösségéről. Második nap, reggeli után a diákokkal felkerestük Válaszúton a Kallós Zoltán Alapítvány Néprajzi Gyűjteményét, ahol a partiumi, mezőségi, az erdélyi és csángó népi kultúra tárgyi világát ismerhették meg. Útközben láthattuk a Bánffy kastély impozáns, ám még romos épületét, ahol Wass Albert született, és felidéztük Üzenet haza című, emigrációból írt, fájón hazaszerető gyönyörű költeményét. Utána a Tordai-sóbányát néztük meg, amely napjainkban ipartörténeti múzeumként működik. A sóbánya történetét és a sókitermelés folyamatát helyi idegenvezetőnk, Izolda néni mesélte el. Aztán jött a játék: csónakázás, ringlispilezés, óriáskerekezés a sóbányában.

A tordai római katolikus templom mellett elhaladva felidéztük a gyerekeknek a híres erdélyi vallásszabadságot kimondó országgyűlés eseményeit. Délután a természeti szépségéről híres Tordaihasadéknál kirándulnak a diákok. Izgalmas, érdekes és különleges kirándulás volt, alig akartak hazamenni Mezőmadarasra.

A harmadik napon Utunkat a világ legnagyobb heliotermikus, sós tavának, a Medve-tónak földrajzi felfedezésével folytattuk, ahol megismerkedtünk a fürdőhely és a tó kialakulásának történetével.
A program folytatásaként ellátogattunk Korondra, ahol megismerkedtünk a korongozás művészetével és történetével, a korongozás folyamatával, élőben egy fazekasműhelyben. Majd az osztály megállt Farkaslakán, ahol fejet hajtottunk a diákok Tamási Áron sírjánál, felidézve műveinek tipikus székely figuráit. Délután Fehéregyházán megemlékeztünk Petőfi eltűntéről és hősies hazaszeretetéről. Eztán Segesvárra, a szász városba látogattunk, ahol megtudtuk nemcsak Petőfi kötődését e helyhez, hanem megértettük, miként tűntek el a szászok e szeretett polgárvárosból.

Másnapi állomásunk Marosvásárhely volt. A Kultúrpalotában megtekintettük a csodás, szecessziós épületet, annak falfreskóit, lépcsőházát, ólomüveg ablakait, Kossuthtal, Deákkal és a régi magyar címerrel. Meghallgattuk egy koncert főpróbájának részletét, a Bolerót. A református Vártemplomban
megismertük a marosvásárhelyi magyarság zaklatott múltját és jelenét, erőfeszítéseit a fennmaradásért. Körbejártuk a várat, majd a Teleki tékában Erdély könyvritkaságait láthattuk – vizsolyi Biblia egy példányát -, majd a tudós Bolyaiak szobránál fényképezkedtünk.


A városi séta után Marosvécsre mentünk a csodás reneszánsz Kemény kastélyba, mely jelenleg már magyar tulajdonú múzeum. Fenntartása sok áldozatába került a tulajdonosnak. Ennek ellenére megnézhettük a vadászszalont, a zeneszobát, a fogadótermet. Kertjében tisztelegtünk Kányádi Sándor és Wass Albert erdélyi költők sírjánál. Este tábortűzzel búcsúztunk Erdélytől Mezőmadarason.


Az ötödik, utolsó napon Kolozsvárra indultunk. Mátyás király városában, a Mátyás szobor csoporttól elsétáltunk szülőházáig. Itt meghallgathattuk Kolozsvár és Mátyás történelmi összefüggéseit, érdekességeit. A főtéren lévő Szent Mihály templom lenyűgöző méreteit és varázslatos üvegablakait is megcsodálhattuk. Felmásztunk a harangtoronyba, külön engedéllyel, ahonnan remek kilátás nyílt egész Kolozsvárra. Végül megtudtuk, hogy Mátyást román királyként tartják számon. 


Befejezésül egy finom fagyival zártuk kolozsvári sétánkat. Hazafelé székely mondákat hallhattak a gyerekek az Erdélyi kincsestárból.


BÚCSÚZUNK, DE ERDÉLY VISSZAVÁR MINKET!