Külsős segítőink és a pedagógiai munkát segítők

Külsős segítőink

Munkakör Név Időpont
Hitoktatók   kedd – szerda
  Baloghné Szász Magdolna órarend szerint
  Benkóczy Péter órarend szerint
  Kovács Márta órarend szerint
  Maurer Csaba órarend szerint
  Petrai Mária órarend szerint
  Szabó József György órarend szerint
  Tóth Gyula órarend szerint
  Turucz Tünde órarend szerint
  Vermes Ildikó órarend szerint
Iskolapszichológus Gengeliczky Dóra Kedd 8:00-13:00 és péntek 9:00-15:00
e-mail címe: gengeliczky.dora@harmat88.hu
  Farkas Boldizsár Kedd 8:00-13:00 és péntek 9:00-14:00
e-mail címe: farkas.boldizsar@harmat88.hu
Iskolai szociális segítő Berta Rita Telefon: 06-30-080-4623
e-mail: bertarita@bkhk.hu
  Czigány Szilvia Telefon: 06-30-131-5524
e-mail: cziganyszilvia@bkhk.hu
Gyógytestnevelő Kövesdi Orsolya órarend szerint
Gyógypedagógusok Horváthné Kiss Andrea órarend szerint
  Váradi Anett órarend szerint
  Pelbárt Zsanett órarend szerint
  Kármánné Pintér Dóra órarend szerint
Iskolaorvos Dr. Debreczeni Judit páros hét szerda 9:00-11:00
(Zsivaj utcai rendelőben)
Iskolavédőnő Olaj Mónika hétfő, szerda 9:00-13:00
előre egyeztetett időpontban
e-mail: olajmonika@bkhk.hu

 

Pedagógiai munkát segítők

Feladatkör Név
Iskolatitkárok Biró Sándorné (Mónika)
  Marázné Borsothy Boglárka
Pedagógiai asszisztensek Kakasné Giczi Judit
  Práderné Lacza Krisztina
  Kuti Anita
  Price Andrew Michael
Rendszergazda Turi-Kováts Szilárd
  Ónodi Ferenc