Emelt énekoktatás

Kodály:
“Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját… Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” 
(Gyermekkarok, 1929)

A 80-as évek elején emelt énekoktatást indítottunk. Az ének-zene magas szintű oktatása ettől kezdve hagyomány intézményünkben. Két kórusunk is működik a „Harmatcseppek Kar” alsó tagozaton és a „Harmat Gyermekkar” felső tagozaton.

Ének-zene oktatásunk alapja a Kodály-módszer, emellett igyekszünk az énekoktatást minél élményszerűbbé tenni a gyermekek számára. Fontos küldetésünk a kórusmuzsika megszerettetése, hiszen számos közösség és személyiségformáló hatása révén gazdag érzelmi világgal ajándékozza meg az éneklő gyerekeket.

2018-ban a szülők és pedagógusok részvételével megalakult felnőtt kórusunk is. Mindhárom kórus nagy sikerrel szerepel a karácsonyi hangversenyeken, a Zenei Világnap alkalmával, illetve kerületi, iskolai rendezvényeken. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola a zenetanulást megkönnyítendő, kihelyezett tanszakokat működtet (zongora, hegedű, gitár, trombita, fuvola, szolfézs) iskolánkban. A művészeti nevelés területén a tánc is központi szerepet kap.