az 1. c osztályban Ildikó nénivel.

Irányok, számfogalom mélyítése mondókákkal, mozgásos játékokkal. A “0” szám megismerése, elhelyezése tízes számkörben, változatos munkaformákkal.

Gratulálunk!

Jó érzés volt látni, hogyan gyarapszik kicsi elsőseink tudása.